गजलकार त्रुपकको गजल गायन- भिडियो - रुपिन्द्र प्रभावी