युनिकोड डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् - रुपिन्द्र प्रभावी