Windows 10 मा TYPESHALA प्रयोग गर्ने तरिका तथा सफ्टवेयर (भिडियोसहित) - रुपिन्द्र प्रभावी